Hoe Calimero een kanarie werd | REKTO:VERSO

door Folio

Hoe Calimero een kanarie werdNog altijd hoor je mensen wel eens de vraag stellen of het jeugdtheater wel goed genoeg is en artistiek hoog genoeg aangeschreven staat. Maar zijn het niet de vragenstellers die achterlopen, in plaats van het jeugdtheater? Lopen de kinderkunsten niet op vele vlakken juist voorop?

Lees het artikel op de site van REKTO:VERSO …