Tijdstrijd – Naar een alternatief voor het neoliberale tijdperk | Gonzo (circus)

door Folio

Tijdstrijd

(illustratie: Wouter Medaer)

In de sciencefictionfilm In Time (2011, Andrew Nicoll, met Justin Timberlake) is niet geld, maar tijd het standaard betaalmiddel. Wanneer ze 25 jaar oud worden, krijgen de inwoners van de toekomstige wereld in de film nog maar één jaar te leven. Om langer in leven te blijven, moeten ze extra tijd verdienen. De rijken hebben zeeën van loze tijd beschikbaar om te verspillen, terwijl de armen maar enkele dagen, of zelfs uren van de dood zijn verwijderd. In Time is in wezen de eerste sciencefictionfilm over precariteit – een begrip dat een toestand van existentiële onzekerheid beschrijft, en tegelijk verwijst naar een bepaalde manier van het organiseren van werk.

Lees het artikel op de website van Gonzo (circus) …