Oproep: faro goes French

door Folio

Oproep faro2015 wordt het jaar van de 200e verjaardag van de herdenking van de Slag bij Waterloo. Talloze herdenkingsinitiatieven zullen het einde van de ‘Franse tijd’ in onze gewesten (1794-1815) markeren. Maar wat heeft ù met die periode? faro |tijdschrift over cultureel erfgoed doet een oproep.