Vijftig bezoeken aan fictieve gebouwen | DW B

door Folio

50 fictieve gebouwenHoe zien het ondergrondse van Dostojevski, de Petteflet van Annie M.G. Schmidt en het behouden huis van Willem Frederik Hermans er echt uit? En welk deel van deze ruimte is verzonnen door de lezer eerder dan door de auteur? In DW B 2014-5 worden vijftig fictieve gebouwen uit de wereldliteratuur onthuld. Vijftig schrijvers hebben één plek uit een roman, een verhaal of een gedicht beschreven in een korte tekst. Vervolgens hebben vijftig architecten een tekening gemaakt van deze ruimte. Samensteller is Christophe van Gerrewey.

Lees de inleiding van Christophe van Gerrewey op de website van DW B