Sven Gatz gaat nadenken over een ‘code of conduct’ inzake kunstenaarsvergoedingen

door Folio

67_lauwaert_5. Gemiddeld jaarinkomen VL vs. NLVandaag stelde Vlaams Parlementslid Yamila Idrissi (sp.a) in de Commissie Cultuur de penibele financiële situatie van kunstenaars in Vlaanderen en Brussel aan de kaak. Uit recent onderzoek van rekto:verso kwam een zeer precair beeld van de kunstenaar naar voren. De helft van hen bleek minder dan € 10.000 per jaar te verdienen – € 833 per maand – wat ver onder het minimuminkomen ligt.

‘Dit zijn schrijnende toestanden,’ stelt Idrissi, ‘zeker als je weet dat de toestand in de afgelopen vijf jaar nog is verslechterd. De voornaamste oorzaak is volgens het onderzoek dat de vergoedingen in het kunstenbedrijf teruglopen, of vaak zelfs helemaal ontbreken. Twee derde van de kunstenaars geeft aan zelden tot nooit een fee te ontvangen. Het blijkt bovendien moeilijk om hier als kunstenaar over te onderhandelen, omdat de cultuursector hier onvoldoende op is ingesteld.’

Idrissi gelooft dat een code of conduct nodig is, waarbij een toetssteen wordt ontwikkeld die realistische vergoedingen mogelijk maakt. ‘Zo’n code of conduct moet in de eerste instantie worden opgesteld door de cultuursector.’

Yamila Idrissi is verheugd dat Sven Gatz oren heeft naar dit voorstel en de culturele sector gaat opdragen om een code of conduct op te stellen.

Lees online het onderzoek van rekto:verso: ‘Beeldende kunstenaars: klem tussen twee banen’ op www.rektoverso.be.