Strijders voor een ideaal

door Folio

StrevenHebben wij alle idealen achter ons gelaten, of zijn er nog waarden waarvoor wij in het Westen bereid zijn te strijden? In hoeverre zijn de idealen van de Syriëstrijders nog altijd die van onze eigen westerse cultuur? Waarom wordt de publieke opinie zo sterk beroerd door strijders voor een ideaal: houden ze de maatschappij die ze achterlaten een spiegel voor?

Herbert De Vriese e.a. in Streven

Lees meer: www.streventijdschrift.be/artikels/15/InleidingVolledig.htm

Bestel: www.streventijdschrift.be/abo.htm