Het engagement van de poëzie – Een poging tot het opkalefateren van enkele ijkpunten

door Folio

PassageIs poëzie slechts een vluchtweg, weg van de realiteit, of net een mogelijkheid – een verheven mogelijkheid – om de realiteit beter en vollediger onder ogen te zien? Om de realiteit recht in de ogen te kijken? Om meer van jezelf en de anderen te ontdekken? Om het onderscheid te maken, zeer zeker. Wees er maar van overtuigd dat dit haaks op de gangbare mening staat. Beschouwen de meeste mensen poëzie niet al te vaak als louter fantasie of mooipraterij of dagdromerij of in het beste geval als een soort filosofische en esthetische uiting van hoe wij voelen en denken? Als mooidoenerij en niet echt als mooi? Als overbodige aanstellerij? Vraag het jongelui – ik deed het duizend keren – en steevast krijg je hetzelfde antwoord: poëzie is moeilijk en saai. Of erger nog: poëzie is wereldvreemd.

Lees hier het volledige artikel van Ivo Van Strijtem in Passage.

Bestel: www.tijdschriftpassage.eu/Abonnement