Honderd jaar koopkracht in België (1914-2014)

door Folio

cover brood 2015-3In dit artikel probeert de auteur de evolutie van de koopkracht tussen 1914 en 2014 e schetsen. Hij gaat daarbij uit van de reële nettolonen, dat wil zeggen de nettolonen gedeeld door het prijsindexcijfer. Die reële nettolonen geven immers de echte koopkracht aan van de loontrekkenden. Kennis over de evolutie ervan is nodig voor onderzoek naar de levensstandaard, de consumptiemaatschappij, arbeidsverhoudingen, stakingen, mortaliteit of ongelijkheid, wat essentiële thema’s zijn in de sociale geschiedschrijving.

Prof. dr. Peter Scholliers in: Brood & Rozen, (2015)3.

Lees hier het volledige artikel ‘Honderd jaar koopkracht in België‘.

Bestel: orders@amsab.be