Het heden van het verleden

door Folio

Rudi Laermans 'de Chirico Archeologo'

Rudi Laermans ‘de Chirico Archeologo’

Rudi Laermans opent dit nummer over ‘traditie’ met de vaststelling dat ‘vererfgoeding’ de band tussen heden en verleden doorknipt. Hij plaatst dit in de context van een toenemend wantrouwen tegenover (belichaamde) ervaringskennis, ten voordele van gecodificeerde, toepasbare ‘kundes’. Parallel hieraan bespreekt hij de impact van de digitalisering op de verhouding tot het verleden: veel hedendaagse kunst negeert de ‘mogelijkheid dat het verleden weerstand biedt’.

Rudi Laermans in De Witte Raaf 178

Lees meer: www.dewitteraaf.be/artikel/detail/nl/4193

Bestel: www.dewitteraaf.be/abonnement/index/nl