Over leven – de strijd voor sociale zekerheid

door Folio

Brood & RozenSinds 1944 bestaat in België een systeem van sociale zekerheid dat het grootste deel van de bevolking verzekert tegen verschillende risico’s die tot armoede kunnen leiden. Het heeft honderdduizenden mensen beschermd tegen armoede en ervoor gezorgd dat ze een bepaalde welvaart konden behouden. Vandaag ligt die sociale zekerheid echter steeds meer onder vuur. Velen stellen zich vragen over de grenzen ervan.

Deze tentoonstelling legt uit hoe het systeem is gegroeid. De sociale zekerheid werd niet ‘uitgevonden’ al seen kant-en-klaar product, maar langzaam opgebouwd. De armen en economisch zwakkeren waren daarbij geen willoze slachtoffers. Zen amen zelf het heft in handen, eerst vanuit een pure overlevingsdrang, later in een gezamenlijke strijd vanuit de georganiseerde arbeidersbeweging.

Door Paule Verbruggen en Servaas Lateur in Brood & Rozen;

Lees hier het artikel online.