Steun Suiker

door Folio

 

SuikerSuiker, de cultuurkrant van de Kempen, heeft een duw in de rug nodig. Als we onze toekomst willen verzekeren, zullen we onder andere een beroep moeten doen op de goodwill van onze lezers. Daarom beginnen we vanaf deze maand met de verkoop van steunabonnementen.

Ligt er nog ergens 30 euro in een schuif waar je niet onmiddellijk een bestemming voor hebt, stort ze dan op het rekeningnummer BE64 7512 0680 5252 van Kempense Cultuurpromotie vzw, Turnhout. Vergeet niet je naam en adres te vermelden. In ruil krijg je het blad een jaar lang in de bus (10 x per jaar), en je naam wordt opgenomen in de lijst van steunende abonnees.

Ken je nog lezers van Suiker? Deel dan dit berichtje. Help mee het verschil te maken.

Bedankt!