Duivel-doet-al Hans Magnus Enzensberger

door Folio

GierikHans Magnus Enzensberger, 85 en nog even verbeten productief: poëzie, romans, essays. En een ideeënbundel met een overzicht van zijn al dan niet realiseerbare projecten: plannen voor film, opera, theater, tijdschriften, boeken, evenementen.

René Smeets in Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, 3-maandelijks literair tijdschrift

Lees hier het artikel online.

Bestel: www.gierik-nvt.be/recente-nummers