Ecologische economie: sociale coöperaties en sociale zorg

door Folio

717c6fb0dff4b7bf3cb4cc45603e902e_XLJef Peeters vertaalde uit het topboek Humanizing the Economy van John Restakis het hoofdstuk over sociale coöperaties en sociale zorg. Zorgcoöperaties illustreren in het bijzonder een economische transitie: economie wordt terug een zaak van iedereen (de civiele samenleving, naast de staat en de markt) en richt zich op het realiseren van een gemeenschappelijk goed, dat prioriteit krijgt boven privaat gewin. Tegenover privatisering plaatst Restakis een strategie van vermaatschappelijking via coöperaties. En ’wederkerigheid’ komt in de plaats van het concurrentiebeginsel, als basis voor zowel economische als sociale hervorming.

Vertaling door Jef Peeters in Oikos.

Lees hier het volledige artikel.

Bestel.