Vorstelijk onthaald

door Folio

heemkunde vlaanderen

Blijde Intredes waren in het ancien régime essentiële politieke rituelen.  Het waren rituelen omdat dit gebeurde via een script van vastgelegde handelingen: de vorst legde een vaste route af door de stad waarbij betekenisvolle plaatsen werden aangedaan. Op een publieke plaats legden vorst en onderdanen de wederzijdse eed af. Anne-Laure Van Bruaene besteedt in haar bijdrage aan Tijd-Schrift aandacht aan de geschiedenis van de Blijde Intredes in de lange periode van de vijftiende tot en met de achttiende eeuw.

Anne-Laure Van Bruaene in: Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen

Lees meer: www.tijd-schrift.be/?page_id=744
Bestel: www.tijd-schrift.be/?p=88