Poëzie om tegen te komen

Dichtregels op een rijdende tram, op een spandoek tijdens de restauratie van park Spoor Noord, in de lift van HetPaleis, in de voetgangerstunnel onder de Schelde enzovoorts.

“Zo kan poëzie die op verschillende manieren in de openbare ruimte wordt gebracht, gebruikmakend van vormen die niet voor de eeuwigheid hoeven te zijn, mensen de kans geven om er onverwacht mee in aanraking te komen, ook wie nooit enige aandrang voelt tot het kopen van een bundel.”

Joke Van Leeuwen | in DW B | Literatuurdragers
Lees meer  – Bestel

DWB