Vrijwilligsters uit België in El Belga, het militair hospitaal van Ontinyent tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1937-1939)

door Folio

Brood&Rozen 1 vrijwilligsters, BarcelonaIn mei 1937 vertrok een groep jonge vrouwen uit Antwerpen en Brussel naar Spanje om er in een Valenciaans militair hospitaal als hulpverpleegsters te werken. El Belga was een initiatief van Belgische socialisten en een sterk staaltje van internationale solidariteit. Het hospitaal werd één van de grootste en modernste van de Spaanse republiek. De vrijwilligsters waren communisten die er niet alleen verpleegsterswerk verrichtten, maar ook politiek actief waren.

Sven Tuytens, journalist en auteur in Brood & Rozen

Lees hier het artikel Brood&Rozen 
Bestel: www.broodenrozen.be