Pleidooi voor de 30-urenwerkweek

door Folio

Vaoikos 77 kaft_Pagina_1ndaag de dag is de eis voor collectieve arbeidsduurvermindering naar de achtergrond verdwenen. Het beleid is erop gericht iedereen meer en langer te laten werken, terwijl heel wat mensen nu al op hun limiet zitten. Iedereen voltijds aan het werk blijft het mantra. Dit heeft echter heel wat negatieve gevolgen voor ons welzijn, voor gendergelijkheid en voor het klimaat. Het is tijd dat we de norm voor voltijds werken aanpassen aan de hedendaagse en toekomstige uitdagingen. Het is tijd dat we serieus nadenken over de 30-urenwerkweek.

Jeroen Lievens en Ilse Devooght in Oikos

Lees meer | Bestel