Graphic poem: vergane glorie van rook

door Folio

DW B onderzoekt als literair tijdschrift een nieuw genre: de graphic poem! Samenstellers Lies van Gasse & Patrick Bassant doken voor u de mooiste parels op.

‘Vergane glorie van rook’ door Tania Verhelst is een estafette van taal en beeld, van rook en intimiteit. Ze vond inspiratie in vuile asbakkleuren en romantiek in natte peuken.

Tania Verhelst in: DW B 2016 3 | Graphic poem

Lees meer  – Bestel

dwb