Het snijdt. Over de cutting edge van Lize Spit en Koen Sels

door Folio

“De technische verschillen overschaduwen ruimschoots de overlappende thematiek: opgroeien in de Vlaamse periferie. Spit slaagt er met schijnbaar gemak in een klassieke sociaal-realistische schriftuur te vermengen met de sensationele plot van een mainstream kassucces. Sels kiest evenzeer voor een hybride vorm, maar combineert in tegenstelling tot Spit avant-gardistische schrifturen uit heden en verleden.Cutting edge zijn de romans volgens mij allebei – twee kanten van de contemporaine literatuurvernieuwing.”

Sven Vitse in: DW B 2016  4 | Eigentijd. Over schrijven en het bewustzijn

Lees meer: www.dwb.be/laatstenummer
Bestel: www.dwb.be/bestellen

dw-b-copy