Brussel in vuur en vlam

door Folio

Brussel is – net zoals vele andere steden in de Lage Landen – meermaals door het vuur getroffen. Onoplettend of ongeoorloofd gebruik van kaarsen of toortsen, occasionele blikseminslagen en doelbewuste brandstichting hebben geleid tot het afbranden van individuele gebouwen, bouwblokken of zelfs volledige buurten en steden. Dit artikel volgt een aantal bewaarde sporen en getuigenissen over stadsbranden in laatmiddeleeuws en vroegmodern Brussel en enkele andere steden.

Bram Vannieuwenhuyze in Tijd-Schrift

Lees meer: www.tijd-schrift.be/?page_id=783
Bestel: www.tijd-schrift.be/?p=88

heemkunde-vl