‘O, dat ik ooit nog eens een vers met o beginnen mocht’. Over het leven en werk van Willem Kloos

door Folio

Vijf jaar na de biografie In dit gevreesd gemis. Het leven van Willem Kloos (2012) geschreven door Bart Slijper, verschijnt bij uitgeverij Vantilt Willem Kloos 1859–1938. Oh God, waarom schynt de zon nog! door Peter Janzen en Franz Oerlemans. Tegelijkertijd verschijnt onder hun verantwoording een heruitgave van Kloos’ Verzen uit 1894. Ron Elshout nam deze nieuwe bundels onder de loep voor Poëziekrant.
Janzen en Oerlemans slagen erin nieuw licht te werpen op het beruchte stormachtige, onevenwichtige karakter van Kloos. Onder andere zijn verlatingsangst, wisselende stemmingen en zijn grootheidswaan worden in deze biografie in een bredere karakterschets geplaatst, die hoog scoort op de negen kenmerken van de Borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Maar ook in zijn Verzen valt de wispelturigheid van Kloos, die duidelijk in deze rijkelijk geïllustreerde en gedocumenteerde biografie geschetst wordt, af te lezen.