De empatische blik in het theater

door Folio

Hoe inleving en identificatie een kritisch inzicht kunnen genereren.

Esther Tuypens in Etcetera 151

Recent neurowetenschappelijk onderzoek bevestigt wat 19de-eeuwse kunstfilosofen al aanvoelden: kijken is niet passief, maar veronderstelt een lichamelijke betrokkenheid van de toeschouwer. Empathie biedt daarom een interessante piste om na te denken over de status van de toeschouwer in het theater, die vandaag nog vaak gevangen lijkt te zitten in een tweedeling tussen activiteit en passiviteit. Kan de empathische blik ook een kritische blik zijn?

2. Empire, Milo Rau © Marc Stephan