Voor de eeuwigheid: Zorg dragen voor parochiearchieven

door Folio

Meta maartParochiaal Weekblad Sint-Anna. © KADOC-KU Leuven.

Joris Colla in META

Parochiearchieven zijn een waardevolle historische bron, al worden ze niet altijd voldoende naar waarde geschat. In het kader van de dienstverlening aan zijn erfgoedgemeenschappen ondersteunt KADOC, het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven, de zorg voor dit documentair erfgoed. Daarom ontwikkelde het centrum in samenwerking met CRKC, het Rijksarchief en de Vlaamse bisdommen recent een aantal werk­instrumenten, onder andere richtlijnen voor digitale archivering.