Tijd voor bescheidenheid

Over de wereldgeschiedenis van Nederland en Vlaanderen

— Maïka De Keyzer in Ons Erfdeel 3/2019

Achtergrond nodig bij de hele discussie over de Vlaamse canon? Recent herschreven Nederland en Vlaanderen hun geschiedenis in twee nieuwe boeken, die allebei de lokale geschiedenis in een internationale context plaatsen, zodat er een wereldgeschiedenis ontstaat. Het Vlaamse boek ‘past treffend bij de Vlaamse huiverigheid om een groots nationalistisch discours op te zetten’, en de Wereldgeschiedenis van Nederland ‘doorprikt mythes in plaats van ze te creëren’.

>> Lees de uitgebreide bespreking.

>> Ontdek de lage landen (opvolger van Ons Erfdeel).