Daens: de making-of

Over de film Daens (1992) en de Daensmythe

© Collectie Ronnie Pede/Comeet (Erfgoedcel Meetjesland)

— Gertjan Willems in WT, jg. 78, 2019, nr. 3

Gertjan Willems (UAntwerpen) onderzoekt hoe Louis Paul Boons historische roman Pieter Daens (1971) en, in het bijzonder, Stijn Coninx’ biopic Daens zich verhouden tot hun historisch onderwerp, de Aalsterse priester en politicus Adolf Daens (1839-1907). De Daensmythe en de filmische popularisering ervan zorgden er mee voor dat Daens kon uitgroeien tot een historisch symbool dat zich flexibel laat inzetten in hedendaagse politiek-ideologische discoursen.

>> Lees het hele artikel.

>> Ontdek meer over WT.