Kroniek van een aangekondigde mislukking?

Het eerste Belgische wetsvoorstel (1848) om kinderarbeid te reglementeren

© ISG-Amsab

— Elisabeth Anderson en Kyle Michels in Brood & Rozen

Het artikel onderzoekt de mislukte poging van 1848 om de industriële kinderarbeid in België te reglementeren. De afwijzing van het wetsvoorstel ging in tegen de internationale dynamiek in deze periode. Andere staten, zoals Engeland, Frankrijk, Pruisen en Massachusetts, slaagden er wel in om gelijkaardige hervormingen door te voeren. Door dit falen werd het probleem in België op de lange baan geschoven. Pas in 1889, in de onmiddellijke nasleep van de arbeidersopstanden van 1886 en de opkomst van de Belgische Werkliedenpartij (BWP), werd kinderarbeid ingeperkt.

>> Lees het hele artikel.

>> Ontdek meer over Brood & Rozen.