faro 2019/4: verzamelen en schenken

Verzamelen en schenken, het winternummer van faro, brengt de veranderende publieke rol van private kunst- en antiekverzamelaars in het 19e-eeuws België in beeld. Ulrike Müller schetst een kleurrijk beeld van de 19e-eeuwse verzamelaar en confronteert dit met de situatie vandaag. Verder stelt het nummer o.a. de internationaal gebruikte definitie van wat een museum is, in vraag, kijkt het wat we uit de brand in de Notre Dame kunnen leren voor de eigen calamiteitenplanning en reist het helemaal naar Japan om naar het striperfgoedbeleid daar te kijken.

>> Meer over faro.