Onderzoeksgedreven ontsluiting van museumarchieven: uitdagingen en kansen

— Noortje Lambrichts in META 2020/1

Hoewel er de laatste jaren een inhaalbeweging gebeurd is op het vlak van de ontsluiting van museumarchieven, wacht er nog steeds veel materiaal op verwerking. Om te kunnen voldoen aan de noden van zijn onderzoekers, voorziet het project Pyramids and Progress. Belgian expansionism and the making of Egyptology, 1830-1952 in de ontsluiting van de voor het onderzoek belangrijke archieven, bewaard in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel.

>> Lees het hele artikel.

>> Ontdek meer over META.