Genres in quarantaine

— Nadia de Vries op nY online

Op zoek naar mogelijke genres van de huidige crisis nodigt nY auteurs uit om een inkijkje te geven in hun leven en werk in progress. Op welke manieren verhouden zij zich tot ons uitgerekte, historische heden, en hoe verkennen zij het in begrip en gevoel? Nadia de Vries schrijft voor deze reeks Genres in quarantaine over chronische isolatie, vervreemding en onzekerheid – zónder alternatieve alledaagsheid.

>> Lees de bijdrage van Nadia de Vries. Ontdek ook de andere bijdragen van o.a. Dominique De Groen, Frank Keizer en Lauren Berlant.

>> Ontdek meer over nY.