WT 2020-2

Joris Van Severen kan als leider en stichter van het Verdinaso (°1931) worden beschouwd als de wegbereider van het fascisme in Vlaanderen. Tijdens en na WOI zou hij nochtans in een linkse stemming verkeerd hebben, wat zich uitte in zijn bewondering voor de Russische revolutionairen. Ruslandkenner Heili Verstaete ontmantelt de mythe in WT 2020-2 (juli).

>> Meer over WT.