De Russische inspiratie van Joris Van Severen

Deel 1

— Heili Verstraete in WT, jg. 79, nr. 2

De jonge onderluitenant Joris Van Severen (1894-1940) las aan het IJzerfront Tolstoj en Gorki en dweepte met Dostojevski in wiens werk hij de Russische ziel meende te vinden, alsook zichzelf. Hij koesterde sympathie voor Lenin en de Russische revolutie. Ruslandkundige en vertaalwetenschapper Heili Verstraete presenteert een diepgravend onderzoek naar wat wel eens de linkse periode van de latere Verdinaso-leider wordt genoemd.

>> Lees het eerste deel van het onderzoek. Wil je het vervolg niet missen? Neem dan een abonnement op WT.

>> Ontdek meer over WT.