Categorie: Brood & Rozen

Verlegde Sisyfus een steen? Gecontesteerd Belgisch koloniaal erfgoed en de herdenking van de herdenking (2004-2020)

(beeld © Stad Gent)

– Davy Verbeke in Brood & Rozen 3

Belgisch koloniaal erfgoed staat in het oog van een ‘beeldenstorm’. Wankeler dan ooit voorheen. 2020 is een scharnierjaar. In dit essay blikt de auteur terug op meer dan vijftien jaar contestatie. Met een pleidooi voor een doordachte historische her-verbeelding. Hoe kan die grensverleggend zijn?

>> Lees het artikel.

>> Ontdek meer over Brood & Rozen.

Brood & Rozen 2020/2

Wat doe je met wie terugkeert naar zijn geboorteland na een burgeroorlog of dictatuur? Brood & Rozen kijkt in zijn juninummer hoe de burgerbeweging van het ‘Herstel van de Historische Herinnering’ in Spanje daarmee omging. Verder ook aandacht voor de geheime contacten tussen ‘Londen’ en de socialisten in bezet België, een pleidooi voor een nieuw Sociaal Pact, de betekenis van August Vermeylen vandaag, de archieven van het Medisch Huis Merelbeke, van Arthur De Decker en Walter De Mulder, websites als bron voor de geschiedenis van morgen, …

>> Meer over Brood & Rozen.

Paul-Gustave Van Hecke en de Variétés-fotocollectie van Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis

Hoppla, wir Leben (silhouet Erwin Piscator), 1927. Foto: Sasha Stone (Amsab-ISG, Gent)

— Hendrik Ollivier en Kim Robensyn in Brood & Rozen 1

In een kleine kring van foto- en kunsthistorici geniet de Variétés-fotocollectie van Amsab-ISG al enkele jaren bijzondere belangstelling. Er werden bruiklenen gevraagd door verschillende gerenommeerde, voornamelijk buitenlandse instellingen. Met een tentoonstelling vorige zomer op Les Rencontres de la photographie in Arles, en een schitterende begeleidende publicatie geniet de collectie eindelijk de aandacht die ze verdient. Met Man Ray, André Kertész, Berenice Abbott, László en Lucia Moholy-Nagy, Eli Lotar, Germaine Krull en vele anderen bevat ze het kruim van de moderne fotografen uit de jaren 1920.

>>  Lees het artikel.

>> Ontdek meer over Brood & Rozen.

Kroniek van een aangekondigde mislukking?

Het eerste Belgische wetsvoorstel (1848) om kinderarbeid te reglementeren

© ISG-Amsab

— Elisabeth Anderson en Kyle Michels in Brood & Rozen

Het artikel onderzoekt de mislukte poging van 1848 om de industriële kinderarbeid in België te reglementeren. De afwijzing van het wetsvoorstel ging in tegen de internationale dynamiek in deze periode. Andere staten, zoals Engeland, Frankrijk, Pruisen en Massachusetts, slaagden er wel in om gelijkaardige hervormingen door te voeren. Door dit falen werd het probleem in België op de lange baan geschoven. Pas in 1889, in de onmiddellijke nasleep van de arbeidersopstanden van 1886 en de opkomst van de Belgische Werkliedenpartij (BWP), werd kinderarbeid ingeperkt.

>> Lees het hele artikel.

>> Ontdek meer over Brood & Rozen.