Categorie: De Witte Raaf

Sportdagboek 2019-2020

William Blaikie, Sound Bodies for Our Boys and Girls, New York, Harper & Brothers, 1884.

— Maartje Wortel in De Witte Raaf 206

Het zomernummer van De Witte Raaf – ‘In corpore sano’ – gaat over sport en lichamen. Maartje Wortel hield een sportdagboek bij, Mark Greif houdt een pleidooi tegen lichaamsbeweging, Roland Barthes definieert sport, Wendelien van Welie-Vink bekijkt genitaliën uit de middeleeuwen, en Christophe Van Gerrewey, Daniël Rovers en Tonnus Oosterhoff schrijven over sporten, dansen, helen en sterven.

>>  Lees het dagboek.

>> Ontdek meer over De Witte Raaf.

De Witte Raaf 205: Belastingen

Het meinummer van De Witte Raaf gaat over belastingen. Het verschijnt uitzonderlijk eind mei (twee weken later dan voorzien), en bevat teksten van Matthias Somers, Daniël Rovers, Laura Herman, Ingrid Robeyns, Sem de Maagt, Jordan H. Carver en Maarten Hell.

>> Meer over De Witte Raaf.

De Witte Raaf 204

Het maartnummer van De Witte Raaf is opnieuw gewijd aan jonge kunstenaars uit de Lage Landen, met teksten over het werk van Buren, Ingel Vaikla, Neo Matloga, Ariane Loze, Elias Cafmeyer en Daan Gielis. Daarnaast jeugdbrieven van Berthe Morisot, een essay van Enis Maci, Pascal Gielen over identiteitspolitiek, en Marc Kregting over de essays van millennials. Dit maartnummer is volledig online te lezen.

>> Meer over De Witte Raaf.

Menselijk kapitaal en de fabricage van millennials

— Malcolm Harris in De Witte Raaf 203

In dit nummer staan jonge kunstenaars centraal die rond 1990 geboren zijn, en in de jaren na 2008 actief werden in Vlaanderen en Nederland. Vijf monografische teksten en één interview worden voorafgegaan door een essay van de Amerikaanse auteur Malcolm Harris, geboren in 1988. Eind 2017 publiceerde hij Kids These Days: Human Capital and the Making of Millennials. Harris identificeert niet alleen problemen waarmee zijn generatie geconfronteerd wordt, hij vraagt zich ook af of er oplossingen en strategieën van verzet voorhanden zijn.

>> Lees het hele essay.

>> Ontdek meer over De Witte Raaf.

Het Rijksmuseum en de moderne kunst

— Jan Van Adrichem in De Witte Raaf 202

Jan van Adrichem schrijft over het podium dat de moderne beeldende kunst al bij aanvang in het Rijksmuseum kreeg – een podium dat ze bij herhaling ook weer verloor. De huidige presentatie van de twintigste-eeuwse kunst valt tegenwoordig te bekijken op twee moeilijke te vinden zolderruimtes. Van Adrichem bespreekt de opstelling en stelt een rigoureus nieuw begin voor, dat gevolgen heeft voor alle musea aan het Amsterdamse Museumplein.

>> Lees zelf hoe dit essay het Amsterdamse en Nederlandse museumlandschap wil reshufflen.

>> Ontdek meer over De Witte Raaf.

De Witte Raaf 201

In het tweede nummer van De Witte Raaf over transparantie en opaciteit schrijft Elfriede Jelinek over An Evening, Chapter 32, een werk van R.H. Quaytman dat is gebaseerd op een reeks schilderijen van Otto van Veen (1556–1629). Jelinek interpreteert de veelgelaagde bewerkingen van Quaytman als een gewiekste uiting van soevereiniteit – van de macht om zelf te beslissen wat er getoond wordt en wat verhuld blijft.
Verder bevat nummer 201 ook nog een pleidooi voor opaciteit van Edouard Glissant, een kleine geschiedenis van de zonnebril door Annelot Prins en bijdragen van onder andere Daniël Rovers, Frank Vande Veire en Hilde Heynen. Alle artikelen van De Witte Raaf staan zoals gewoonlijk online.