Categorie: erfgoed

Verlegde Sisyfus een steen? Gecontesteerd Belgisch koloniaal erfgoed en de herdenking van de herdenking (2004-2020)

(beeld © Stad Gent)

– Davy Verbeke in Brood & Rozen 3

Belgisch koloniaal erfgoed staat in het oog van een ‘beeldenstorm’. Wankeler dan ooit voorheen. 2020 is een scharnierjaar. In dit essay blikt de auteur terug op meer dan vijftien jaar contestatie. Met een pleidooi voor een doordachte historische her-verbeelding. Hoe kan die grensverleggend zijn?

>> Lees het artikel.

>> Ontdek meer over Brood & Rozen.

Wat wij gemeen hebben met Gabrielle Deman, de vrouw die in 1904 Congo-Vrijstaat doorkruiste

(Tussen 1900 en 1903 stuurde Albert Sillye zijn verloofde, Gabrielle Deman, stapels briefverslagen van zijn missie. Bij gebrek aan fotoapparaat maakte hij tekeningen, zoals van deze opvallende verschijningen: dochters van de Bakussu-koning Mlosa, gehuld in belle-époquekledij, op wandel met een schoenbekooievaar aan de leiband. [Uit een brief van 18 maart 1901 (HA 01.0392.2), collectie KMMA Tervuren])

– Herlinde Leyssens in Zacht Lawijd, 2020 nr. 3

Gabrielle Deman was de eerste witte vrouw die begin 20ste eeuw Congo-Vrijstaat, het wingewest van Leopold II, doorreisde. Ze trok met haar man, een officier van de Force publique, en een geleende camera dwars door het moeilijk begaanbare land. Daar aanschouwde zij vol verbazing en ook afschuw het barre leven van de gekoloniseerde inwoners en de soms zeer botte kolonisators.

>> Lees het artikel

>> Ontdek meer over Zacht Lawijd.

Van hun sokkel getrokken

(beeld De Drie Gapers in Oostende © Paul Hermans via Wikimedia, CC BY-SA 3.0)

Katrijn D’hamers / Elien Doesselaere in faro 3

Het is een onstandvastige tijd voor standbeelden. Sinds de wereldwijde Black Lives Matter-protesten in het voorjaar zijn standbeelden, als duurzame symbolen van ongelijkheid en uitbuiting, het mikpunt van publieke verontwaardiging en woede geworden. Hoe kunnen we daar voortaan mee omgaan?

>> Lees het artikel

>> Ontdek meer over faro.

Charlie De Voet – Van sacraliteit en materie

– Daan Rau in OKV 2020.3

De schilderijen van Charlie De Voet laten steeds aan de toeschouwer de mogelijkheid om erin op te gaan, erin weg te dromen en te verdrinken zonder in ademnood te komen. Het zijn werken die zeer materieel zijn ontstaan, maar de materie totaal doen vergeten. Ze brengen de stilte in je binnen, een sacrale stilte.

>> Lees de bespreking.

>> Ontdek meer over OKV.

Velodroom: fietsaffiches uit de belle époque

Eind 19de eeuw is de fiets een ware rage. Met de expo ‘Velodroom’ toont het Letterenhuis 57 fietsaffiches uit eigen collectie, die alleen al door hun formaat en kwaliteit adembenemend zijn. Deze tentoonstelling is nog tot 31 oktober te bezichtigen. Reserveer nu al je bezoek aan de tentoonstelling.

Zuurvrij 38

Het zomernummer van Zuurvrij, het kleurrijke blad van het Letterenhuis, zoomt in op Congo, commercie en cholera. Lees hoe Cyriel Buysse en Paul van Ostaijen over kolonisatie schreven. Hoe Willem Elsschot zich niet liet lijmen door uitgever G.A. van Oorschot – maar ook zelf niet altijd succesvol was – en hoe het gezin van Hendrik Conscience leed onder epidemieën. En nog veel meer!

>> Meer over Zuurvrij.

OKV 2020.3

Wandtapijten worden ietwat stiefmoederlijk behandeld in vergelijking met schilderijen en beeldhouwwerken. Vanaf het einde van de vijftiende tot het begin van de achttiende eeuw waren wandtapijten echter de meest luxueuze producten die men zich kon aanschaffen. In België is de grootste verzameling te vinden in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Ontdek in het nieuwe nummer van OKV de rijkdom van deze collectie.

>> Meer over OKV.

faro zomernummer

Het zomernummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed brengt twee dossiers die aansluiten bij de actualiteit: het eerste zoomt in op de 60e verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, het tweede op toerisme.

>> Meer over faro.

Velodroom: fietsaffiches uit de belle époque (tot 31/10)

Eind 19de eeuw is de fiets een ware rage. Met de expo Velodroom toont het Letterenhuis 57 fietsaffiches uit eigen collectie, die alleen al door hun formaat en kwaliteit adembenemend zijn. Reserveer nu al je bezoek aan de tentoonstelling.

>> Meer over Zuurvrij.

Brood & Rozen 2020/2

Wat doe je met wie terugkeert naar zijn geboorteland na een burgeroorlog of dictatuur? Brood & Rozen kijkt in zijn juninummer hoe de burgerbeweging van het ‘Herstel van de Historische Herinnering’ in Spanje daarmee omging. Verder ook aandacht voor de geheime contacten tussen ‘Londen’ en de socialisten in bezet België, een pleidooi voor een nieuw Sociaal Pact, de betekenis van August Vermeylen vandaag, de archieven van het Medisch Huis Merelbeke, van Arthur De Decker en Walter De Mulder, websites als bron voor de geschiedenis van morgen, …

>> Meer over Brood & Rozen.