Categorie: erfgoed

Charlie De Voet – Van sacraliteit en materie

– Daan Rau in OKV 2020.3

De schilderijen van Charlie De Voet laten steeds aan de toeschouwer de mogelijkheid om erin op te gaan, erin weg te dromen en te verdrinken zonder in ademnood te komen. Het zijn werken die zeer materieel zijn ontstaan, maar de materie totaal doen vergeten. Ze brengen de stilte in je binnen, een sacrale stilte.

>> Lees de bespreking.

>> Ontdek meer over OKV.

Velodroom: fietsaffiches uit de belle époque

Eind 19de eeuw is de fiets een ware rage. Met de expo ‘Velodroom’ toont het Letterenhuis 57 fietsaffiches uit eigen collectie, die alleen al door hun formaat en kwaliteit adembenemend zijn. Deze tentoonstelling is nog tot 31 oktober te bezichtigen. Reserveer nu al je bezoek aan de tentoonstelling.

Zuurvrij 38

Het zomernummer van Zuurvrij, het kleurrijke blad van het Letterenhuis, zoomt in op Congo, commercie en cholera. Lees hoe Cyriel Buysse en Paul van Ostaijen over kolonisatie schreven. Hoe Willem Elsschot zich niet liet lijmen door uitgever G.A. van Oorschot – maar ook zelf niet altijd succesvol was – en hoe het gezin van Hendrik Conscience leed onder epidemieën. En nog veel meer!

>> Meer over Zuurvrij.

OKV 2020.3

Wandtapijten worden ietwat stiefmoederlijk behandeld in vergelijking met schilderijen en beeldhouwwerken. Vanaf het einde van de vijftiende tot het begin van de achttiende eeuw waren wandtapijten echter de meest luxueuze producten die men zich kon aanschaffen. In België is de grootste verzameling te vinden in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Ontdek in het nieuwe nummer van OKV de rijkdom van deze collectie.

>> Meer over OKV.

faro zomernummer

Het zomernummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed brengt twee dossiers die aansluiten bij de actualiteit: het eerste zoomt in op de 60e verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, het tweede op toerisme.

>> Meer over faro.

Velodroom: fietsaffiches uit de belle époque (tot 31/10)

Eind 19de eeuw is de fiets een ware rage. Met de expo Velodroom toont het Letterenhuis 57 fietsaffiches uit eigen collectie, die alleen al door hun formaat en kwaliteit adembenemend zijn. Reserveer nu al je bezoek aan de tentoonstelling.

>> Meer over Zuurvrij.

Brood & Rozen 2020/2

Wat doe je met wie terugkeert naar zijn geboorteland na een burgeroorlog of dictatuur? Brood & Rozen kijkt in zijn juninummer hoe de burgerbeweging van het ‘Herstel van de Historische Herinnering’ in Spanje daarmee omging. Verder ook aandacht voor de geheime contacten tussen ‘Londen’ en de socialisten in bezet België, een pleidooi voor een nieuw Sociaal Pact, de betekenis van August Vermeylen vandaag, de archieven van het Medisch Huis Merelbeke, van Arthur De Decker en Walter De Mulder, websites als bron voor de geschiedenis van morgen, …

>> Meer over Brood & Rozen.

Zacht Lawijd 19-2

Zacht Lawijd, literair-historisch tijdschrift, brengt opnieuw een gevarieerd aanbod aan bijdragen. Ludo Stynen heeft het over Paul Kenis als Casanova. Ellen van Pelt brengt een bijdrage over Roger van de Velde, schrijver achter tralies. Chris Ceustermans belicht de opkomst en ondergang van Vlaamsche Bibliotheek. Ruben Mantels heeft het over het tijdschrift De Week (1909-1912). En Vic van de Reijt brengt een weerwoord op de bijdrage van Sjoerd van Faassen in het laatste nummer van 2019 over Willem Elsschot tijdens de Tweede Wereldoorlog.

>> Meer over Zacht Lawijd.

faro 2020/2

Vandaag woedt volop het debat over wat er moet gebeuren met het erfgoed van Leopold II. De vorst is het topje van de ijsberg: er is natuurlijk veel meer erfgoed dat getuigt over en herinnert aan de kolonisatie én de onafhankelijkheid. Niet alleen standbeelden en straatnamen, maar ook bronnenmateriaal in de archieven, voorwerpen in collecties en particulier bezit. Dit alles komt samen in het Congo 60 jaar onafhankelijk-dossier van faro.

>> Meer over faro.

De Russische inspiratie van Joris Van Severen

Deel 1

— Heili Verstraete in WT, jg. 79, nr. 2

De jonge onderluitenant Joris Van Severen (1894-1940) las aan het IJzerfront Tolstoj en Gorki en dweepte met Dostojevski in wiens werk hij de Russische ziel meende te vinden, alsook zichzelf. Hij koesterde sympathie voor Lenin en de Russische revolutie. Ruslandkundige en vertaalwetenschapper Heili Verstraete presenteert een diepgravend onderzoek naar wat wel eens de linkse periode van de latere Verdinaso-leider wordt genoemd.

>> Lees het eerste deel van het onderzoek. Wil je het vervolg niet missen? Neem dan een abonnement op WT.

>> Ontdek meer over WT.