Categorie: faro

Van hun sokkel getrokken

(beeld De Drie Gapers in Oostende © Paul Hermans via Wikimedia, CC BY-SA 3.0)

Katrijn D’hamers / Elien Doesselaere in faro 3

Het is een onstandvastige tijd voor standbeelden. Sinds de wereldwijde Black Lives Matter-protesten in het voorjaar zijn standbeelden, als duurzame symbolen van ongelijkheid en uitbuiting, het mikpunt van publieke verontwaardiging en woede geworden. Hoe kunnen we daar voortaan mee omgaan?

>> Lees het artikel

>> Ontdek meer over faro.

faro zomernummer

Het zomernummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed brengt twee dossiers die aansluiten bij de actualiteit: het eerste zoomt in op de 60e verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, het tweede op toerisme.

>> Meer over faro.

faro 2020/2

Vandaag woedt volop het debat over wat er moet gebeuren met het erfgoed van Leopold II. De vorst is het topje van de ijsberg: er is natuurlijk veel meer erfgoed dat getuigt over en herinnert aan de kolonisatie én de onafhankelijkheid. Niet alleen standbeelden en straatnamen, maar ook bronnenmateriaal in de archieven, voorwerpen in collecties en particulier bezit. Dit alles komt samen in het Congo 60 jaar onafhankelijk-dossier van faro.

>> Meer over faro.

Object handling voor mensen met dementie

— Petra Van pellicom in faro 1 – maart 2020

Mensen die in de zorgsector werken worden vandaag – terecht – gehuldigd als helden. Minder zichtbaar en ‘acuut’ zijn de inspanningen die men levert om mensen met dementie en hun mantelzorgers (in weliswaar ‘ongevaarlijke’ tijden) een aangename en zinvolle bezigheid te geven. De erfgoedsector heeft voorbije jaren steeds meer inclusieve activiteiten  en dienstverlening op maat ontwikkeld. Zoals de methodiek van de ‘object handling’: die levert verrassende resultaten op.

>> Lees het hele artikel.

>> Ontdek meer over faro.

faro 2019/4: verzamelen en schenken

Verzamelen en schenken, het winternummer van faro, brengt de veranderende publieke rol van private kunst- en antiekverzamelaars in het 19e-eeuws België in beeld. Ulrike Müller schetst een kleurrijk beeld van de 19e-eeuwse verzamelaar en confronteert dit met de situatie vandaag. Verder stelt het nummer o.a. de internationaal gebruikte definitie van wat een museum is, in vraag, kijkt het wat we uit de brand in de Notre Dame kunnen leren voor de eigen calamiteitenplanning en reist het helemaal naar Japan om naar het striperfgoedbeleid daar te kijken.

>> Meer over faro.

Voorbij de witte dominantie

— Katrijn D’hamers en Olga Van Oost in het septembernummer van faro

Erfgoed gaat over alle mensen, het behoort alle mensen toe, én iedereen heeft het recht op erfgoed. Terwijl in een niet eens zo ver verleden de waarde van erfgoed werd bepaald door de personen en de instellingen met de meeste macht in een samenleving, zitten we de laatste jaren op een keerpunt. Inclusief werken is de nieuwe mantra — of zou dat moeten zijn.

>> Lees het volledige artikel.

>> Ontdek meer over faro.