Categorie: maatschappijkritiek

Monumentaal Berouw

– Hannelore Roth in rekto:verso 88, Sorry

Wie historische wonden zoals de Holocaust blijvend in herinnering wil brengen, verankert die maar beter in zijn landschap. Kan architectuur berouw in leven houden of versteent spijt zodra je er een monument voor opricht?

>> Lees het artikel

>> Ontdek meer over rekto:verso.

De Vlaamse intellectuele elite en Congo

— Geert Buelens in de lage landen 3/2020

Er was een tijd toen Vlaanderen zichzelf beschouwde als gekoloniseerd binnen België. Daardoor konden Vlamingen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het koloniale project in Congo, want dat schreven ze aan de Belgische staat toe. Die opvatting gaat echter voorbij aan het diepgaande engagement van Vlaamse intellectuelen, zo bewijst Geert Buelens.

>> Lees het artikel.

>> Ontdek meer over de lage landen.

Oikos 95

Nadia Nsayi en Sarah Vandoorne bekijken de Black Lives Matter-beweging van naderbij. Anneleen Kenis schrijft over feminisme in tijden van klimaatstrijd. Stijn Neuteleers, Glenn Deliège en Sander Jacobs bespreken hoe de zoektocht naar de waarde van natuur de wetenschappers uit hun hokjes jaagt. Bestel je proefnummer of neem een abonnement.

>> Meer over Oikos.

rekto:verso: Tuesday Talks

De toestand van onze cultuursector is kritiek! Hoe moeten we de cultuur vormgeven na de crisis? Volg de Tuesday Talks van rekto:verso live op Facebook, of lees de vijf lessen die we leren uit elk gesprek. Voor een meer zalvende omgang met de coronacrisis, raden we onze antropologietjes aan. Herbeluister de podcasts.

>> Meer over rekto:verso.

Genres in quarantaine

— Nadia de Vries op nY online

Op zoek naar mogelijke genres van de huidige crisis nodigt nY auteurs uit om een inkijkje te geven in hun leven en werk in progress. Op welke manieren verhouden zij zich tot ons uitgerekte, historische heden, en hoe verkennen zij het in begrip en gevoel? Nadia de Vries schrijft voor deze reeks Genres in quarantaine over chronische isolatie, vervreemding en onzekerheid – zónder alternatieve alledaagsheid.

>> Lees de bijdrage van Nadia de Vries. Ontdek ook de andere bijdragen van o.a. Dominique De Groen, Frank Keizer en Lauren Berlant.

>> Ontdek meer over nY.

Oikos: #beternacorona

#BeterNaCorona. Met de coronacrisis worden ongeziene maatregelen genomen om de economie overeind te houden. Maar de grootste financiële injectie sinds decennia moet ook antwoord bieden op andere maatschappelijke uitdagingen die door deze pandemie alleen maar duidelijker zijn geworden: de klimaatcrisis en ineenstorting van biodiversiteit; groeiende ongelijkheid, gebrekkige arbeidsvoorwaarden; werk- en inkomenszekerheid; de opdracht om een inclusieve samenleving te bouwen. Oikos roept daarom op tot dringend debat over een sociaal-ecologische heropbouw na de pandemie.

>> Meer over Oikos.

Groen werk, plezant werk

Het belang van werk voor de ecologische transitie

— Katrien Van Kerkhoven in Oikos 93

“De belofte van goede groene jobs moet over meer gaan dan alleen het uitbouwen van een ecologische samenleving.” Nu velen noodgedwongen thuis zitten, is het misschien tijd om even te reflecteren over werk. In Oikos 93 bespreekt Katrien Van Kerkhoven de noodzaak van goede groene jobs voor de ecologische transitie.

>>  Lees het artikel.

>> Ontdek meer over Oikos.

Frankenstein Today

Theodore Von Holst, inleidende illustratie
voor de herziene uitgave uit 1931 van
Mary Shelley’s roman Frankenstein,
privécollectie © Wikimedia

— Gaea Schoeters in rekto:verso n° 87: Monsters

Waarin schuilt het monsterlijke vandaag? Gaea Schoeters blikt in deze literaire bijdrage via Mary Shelley in de toekomst, naar het moment dat de wetenschapper de controle over zijn creatie zal verliezen.

>> Lees het hele artikel, of zelfs het hele nummer.

>> Ontdek meer over rekto:verso.

rekto:verso: monsters

Rekto:verso haalt culturele monsters uit de kast! In een tijd waarin normen niet langer in marmer gebeiteld staan en angst politieke valuta is, tieren schrikbarende creaturen welig in de marge. Wat maakt iets tot een monster? Lees het op rektoverso.be of abonneer je!

>> Meer over rekto:verso.

Proces

— Galina Rymboe in nY #41: rape enters the scene

In dit nummer van nY hebben dichters, schrijvers, activisten en kunstenaars de moeite genomen na te denken over seksueel geweld en de verbindingen met andere vormen van exploitatie en onderdrukking zoals huidskleur, kolonisering, klimaat en niet-menselijke dieren. De 222 pagina’s bevatten gedichten, proza en theorie, er zijn visuele bijdragen, politieke en persoonlijke essays. Gedichten van Bhanu Kapil zijn hier voor het eerst vertaald, evenals fragmenten uit Sensual Excess van Amber Jamilla Musser. Er is vertaald werk van Dolores Dorantes, Yasmin El-Rifae, Stella Nyanzi en Galina Rymboe; nieuw werk van Dominique de Groen, Nadia de Vries, Mounir Samuel, Eva Meijer, Alfrida Martis, Sanne van Driel, Asha Karami, Nguyễn Thị Mai, marwin vos en anderen.

>>  Lees de gedichten.

>> Ontdek meer over nY.