Categorie: WT

De Russische inspiratie van Joris Van Severen

Deel 1

— Heili Verstraete in WT, jg. 79, nr. 2

De jonge onderluitenant Joris Van Severen (1894-1940) las aan het IJzerfront Tolstoj en Gorki en dweepte met Dostojevski in wiens werk hij de Russische ziel meende te vinden, alsook zichzelf. Hij koesterde sympathie voor Lenin en de Russische revolutie. Ruslandkundige en vertaalwetenschapper Heili Verstraete presenteert een diepgravend onderzoek naar wat wel eens de linkse periode van de latere Verdinaso-leider wordt genoemd.

>> Lees het eerste deel van het onderzoek. Wil je het vervolg niet missen? Neem dan een abonnement op WT.

>> Ontdek meer over WT.

WT 2020-2

Joris Van Severen kan als leider en stichter van het Verdinaso (°1931) worden beschouwd als de wegbereider van het fascisme in Vlaanderen. Tijdens en na WOI zou hij nochtans in een linkse stemming verkeerd hebben, wat zich uitte in zijn bewondering voor de Russische revolutionairen. Ruslandkenner Heili Verstaete ontmantelt de mythe in WT 2020-2 (juli).

>> Meer over WT.

Daens: de making-of

Over de film Daens (1992) en de Daensmythe

© Collectie Ronnie Pede/Comeet (Erfgoedcel Meetjesland)

— Gertjan Willems in WT, jg. 78, 2019, nr. 3

Gertjan Willems (UAntwerpen) onderzoekt hoe Louis Paul Boons historische roman Pieter Daens (1971) en, in het bijzonder, Stijn Coninx’ biopic Daens zich verhouden tot hun historisch onderwerp, de Aalsterse priester en politicus Adolf Daens (1839-1907). De Daensmythe en de filmische popularisering ervan zorgden er mee voor dat Daens kon uitgroeien tot een historisch symbool dat zich flexibel laat inzetten in hedendaagse politiek-ideologische discoursen.

>> Lees het hele artikel.

>> Ontdek meer over WT.