Folio

De Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften werken samen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en Literatuur Vlaanderen.

Tag: Oikos

Lappersfort Poets Society fluistert een weg naar het oor van de wereld

De rubriek Literair in Oikos wordt verzorgd door de Lappersfort Poets Society, een kring van dichters en dichteressen die de bezorgdheid voor de aarde in poëzie heeft gegoten. Ze nemen het op voor het Lappersfortbos en alle bedreigde bossen en wouden. Hun stem fluistert zich een weg naar het oor van de wereld. In Oikos 81 neem Anke Dingemans het woord.

Lees hier het volledige artikel
Bestel: http://oikos.be/tijdschrift/abonneren-en-bestellen

 

Vakbond in transitie

Nogal snel worden vakbonden in het publieke debat weggezet als behoeders van oude ideeën waarvan de rol uitgespeeld is. Vakbonden hebben in het verleden echter bewezen voldoende systeemkracht te kunnen mobiliseren om de vrijemarkteconomie te corrigeren. De auteur is van mening dat die rol lang niet uitgespeeld is. Voorwaarde is evenwel dat vakbonden hun doelstellingen en acties opnieuw oriënteren om de maatschappelijk en economisch noodzakelijke
duurzaamheidstransitie in rechtvaardige banen te leiden. Er worden enkele ideeën op een rij gezet als aanzet om een dergelijke ‘vakbond in transitie’ te ontwikkelen.

Dirk Van de Poel in: Oikos

Bestel: http://oikos.be/tijdschrift/abonneren-en-bestellen
Lees hier het volledige artikel

Bevrijde tijd

Ter gelegenheid van het Feestcongres voor 20 jaar Oikos schreef Jeroen Theunissen – tussen de facebook- en Google-pauzes door – een essay over de ‘kloktijd’. Wat kan een bevrijding van de kloktijd betekenen en hoe kunnen we dit vinden? Van een verslaving aan de smartphone, over efficiëntie en tijdswinst tot een tijdsbevrijdende wandeling doorheen Europa.

Jeroen Theunissen in Oikos
Lees meer – Bestel

oikos

Feestcongres ‘Neem de tijd’

oikos 77 kaft_Pagina_1

Neemt u even de tijd voor 20 jaar Tijdschrift Oikos?

Oikos Tijdschrift bestaat twintig jaar! Al twee decennia is Oikos een forum dat mensen verenigt die begaan zijn met de ecologische crisis. Om dit te vieren, nodigen we u van harte uit voor het inhoudelijk feestcongres ‘Neem de tijd’ op zaterdag 26 november.

Het thema ‘Neem de tijd’ verwijst naar het gegeven dat een tijdschrift als Oikos uitnodigt om even rustig te gaan zitten om een artikel te lezen. Tegelijk verwijst het naar de paradox dat werken aan de transformatie naar een sociaalecologische samenleving tijd vergt die we in feite niet meer hebben. Denk aan de klimaatontwrichting.

Het wordt een boeiende dag, gevoed door vier originele essays van inspirerende auteurs:

  • Dorien Knockaert, foodwriter bij De Standaard, neemt het thema etenstijd voor haar rekening. We nemen steeds minder de tijd om rustig te eten of zelfs te koken. Kant-en-klare maaltijden staan boven levenskwaliteit en duurzame landbouw. Is dit de nieuwe etenstijd?
  • Johan Braeckman, professor filosofie aan de UGent, buigt zich over de arbeidstijd. We werken steeds harder, de scheidingslijn tussen werk en privé vervaagt. Voorstellen zoals het basisinkomen steken vaker de kop op. De arbeidstijd is niet meer wat hij geweest is, hoe moet het nu verder?
  • Warda El-Kaddouri, onderzoekster en jongerenvertegenwoordiger bij de VN, staat stil bij leeftijd. Staat dit voor de tijd dat we al leven, of misschien ook voor hoe we onze tijd beleven, en hoe elke generatie de tijd weer anders ervaart? Kan het ons leiden naar een andere invulling van leven?
  • Jeroen Theunissen, gelauwerd romanschrijver, buigt zich over het intrigerend perspectief van bevrijde tijd. Of het nu op het werk is of in de vrije tijd: de prestatiecultuur heerst. Kunnen we de tijd terug bevrijden, en prestatietijd vervangen door kwaliteit.

Neem deel aan deze inspirerende en interactieve dag. Maak in primeur kennis met het essay van uw voorkeur en ga op 26/11 in gesprek met de auteur.

Ontdek hier het volledige programma in Leuven.

Wil je erbij zijn? Schrijf je dan in door een mailtje te sturen naar 20JaarTijdschrift@oikos.be.

Pleidooi voor de 30-urenwerkweek

Vaoikos 77 kaft_Pagina_1ndaag de dag is de eis voor collectieve arbeidsduurvermindering naar de achtergrond verdwenen. Het beleid is erop gericht iedereen meer en langer te laten werken, terwijl heel wat mensen nu al op hun limiet zitten. Iedereen voltijds aan het werk blijft het mantra. Dit heeft echter heel wat negatieve gevolgen voor ons welzijn, voor gendergelijkheid en voor het klimaat. Het is tijd dat we de norm voor voltijds werken aanpassen aan de hedendaagse en toekomstige uitdagingen. Het is tijd dat we serieus nadenken over de 30-urenwerkweek.

Jeroen Lievens en Ilse Devooght in Oikos

Lees meer | Bestel

Wat valt er te winnen met natuurcompensaties?

oikos 77 kaft_Pagina_1Ecologie en economie kunnen perfect hand in hand gaan. Het is de nieuwe mantra voor een deel van de natuurbeweging. Concepten als ecosysteemdiensten en natuurcompensaties zetten die overtuiging kracht bij. De confrontatie tussen ecologie en economie hoeft geen zero-sum game te zijn, een spel waarbij winst voor de een evenzoveel verlies is voor de ander. Integendeel, een winwin is mogelijk. In deze bijdrage wordt een analyse gemaakt van het standpunt van Natuurpunt omtrent natuurcompensaties in de dossiers Essers en Linkeroever. Is in het huwelijk tussen economie en ecologie de natuur uiteindelijk niet stiekem de verliezer?

Glenn Deliège in Oikos

Lees hier het volledige artikel
Bestel: www.oikos.be/tijdschrift

Ecologische economie: sociale coöperaties en sociale zorg

717c6fb0dff4b7bf3cb4cc45603e902e_XLJef Peeters vertaalde uit het topboek Humanizing the Economy van John Restakis het hoofdstuk over sociale coöperaties en sociale zorg. Zorgcoöperaties illustreren in het bijzonder een economische transitie: economie wordt terug een zaak van iedereen (de civiele samenleving, naast de staat en de markt) en richt zich op het realiseren van een gemeenschappelijk goed, dat prioriteit krijgt boven privaat gewin. Tegenover privatisering plaatst Restakis een strategie van vermaatschappelijking via coöperaties. En ’wederkerigheid’ komt in de plaats van het concurrentiebeginsel, als basis voor zowel economische als sociale hervorming.

Vertaling door Jef Peeters in Oikos.

Lees hier het volledige artikel.

Bestel.

Overdriving Times. Over de sysmteemfouten in onze westerse cultuur en hoe ze ons welzijn hypotheceren

717c6fb0dff4b7bf3cb4cc45603e902e_XLWat als we nu eens ‘welzijn als ultieme winstprincipe’ hanteerden, stelt Eddy Van Tilt. De auteur van het recente boek De schaduw van de verlichting. De westerse worsteling met welzijn  schetst treffend de schaduwkant van onze huidige leefwijze op ons welzijn:‘ armoede, in de oorspronkelijke zin van ‘met een verdwaald gemoed door het leven gaan’, is hét existentieel probleem van deze tijden.’

Door Eddy Van Tilt in Oikos.

Lees meer
Bestel: www.oikos.be/tijdschrift

De ecologische missing link van Piketty

717c6fb0dff4b7bf3cb4cc45603e902e_XLMet Kapitaal in de 21ste eeuw schreef Thomas Piketty een grensverleggend boek, dat het maatschappelijk debat rond ongelijkheid sterk heeft aangewakkerd.  Jammer genoeg laat Piketty een unieke kans liggen om de sociale en de ecologische uitdaging met elkaar te verbinden. Dirk Holemans geeft in Oikos 73 zijn visie vanuit ecologisch perspectief.

Dirk Holemans in: Oikos

Lees meer: www.oikos.be
Bestel: www.oikos.be/tijdschrift/abonneren-en-bestellen

Coöperatief knutselen aan de samenleving

OikosIn een dossier over de commons (‘gemeengoed’) brengt Jef Van Eyck het verhaal van vzw de Koep, een Turnhoutse burgerbeweging die mensen wil samenbrengen om hun toekomst (weer) zelf in handen te nemen. De Koep organiseert en ondersteunt culturele activiteiten, maar wil vooral een broeiplaats en laboratorium zijn voor de ontwikkeling van coöperatieve vennootschappen en collectieve initiatieven.

Door Jef Van Eyck in Oikos

Je kunt het volledige artikel hier online lezen.
Bestel: www.oikos.be/tijdschrift/abonneren-en-bestellen

%d bloggers liken dit: