Folio

De Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften werken samen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en Literatuur Vlaanderen.

Tag: ons erfdeel

Over de mannelijke dominantie in de literatuur

Lezende mannen én vrouwen, ook degenen die er hun beroep van hebben gemaakt, lijken onbewust nog steeds geneigd om mannelijke auteurs als de ‘gewone’ schrijvers te beschouwen en vrouwen als de uitzonderingen. Gevolg: mannen worden vaker gerecenseerd en winnen meer prijzen. Vrouwen mogen dus wel wat zelfbewuster en minder bescheiden optreden. Maar is het, los van geslacht of gender, niet vooral de literatuur zelf die langzaamaan wordt gemarginaliseerd?

Aleid Truijens | in Ons Erfdeel
Lees meer – Bestel

60 jaar Ons Erfdeel: nieuwe vorm, vertrouwde kwaliteit

oe_1_2017_web2017 is een jubileumjaar voor Ons Erfdeel, want het blad viert zijn zestigste verjaardag. Het Vlaams-Nederlandse culturele tijdschrift krijgt voor die gelegenheid een vernieuwde vormgeving. Inhoudelijk blijven we de vertrouwde kwaliteit brengen: artikelen over wat reilt en zeilt in de Lage Landen op het vlak van taal, literatuur, cultuur en maatschappij. Geïnteresseerd? Vraag een gratis proefnummer aan.

 

 

Lees meer: http://www.onserfdeel.be/nl/publicaties/edities/ons-erfdeel-2017-nr-1
Bestel: http://www.onserfdeel.be/nl/proefnummer

Henk Hofland (1927-2016): journalist van de eeuw

Nederland, Amsterdam, 17 juni 2014 Henk Hofland Foto: Merlijn Doomernik

De man die in 1999 werd uitgeroepen tot Nederlands journalist van de twintigste eeuw is vorige week overleden. Henk Hofland werd 88. “Weinig schrijvers zijn zo indringend aanwezig in zoveel hoofden van het denkende deel der Nederlandse natie als de journalist H.J.A. Hofland”, schreef Ons Erfdeel over hem. “Als kleine literatuur al het laatje is waarin Hofland thuishoort, dan kunnen we voor hem op zijn minst die mooie Britse kwalificatie laten gelden: our major minor poet.”

Op de blog van Ons Erfdeel

Foto © Merlijn Doomernik

Lees meer: www.onserfdeel.be/nl/blogs/detail/henk-hofland-1927-2016-journalist-van-de-eeuw
Bestel: www.onserfdeel.be

 

‘Onze touchscreenbehoeftes’ – recensie van Maartje Smits’ poëziedebuut

Ons Erfdeel - kopieIn de debuutbundel van Maartje SmitsAls je een meisje bent, wordt de ervaring van het internet in poëzie nagebootst. Het wereldwijde web is niet alleen een fenomeen dat in de vorm van klikken, scrollen, updaten en zoeken constant aanwezig is (‘onze touchscreenbehoeftes’), het is ook iets dat onze taal en onze levens onvermijdelijk beïnvloedt. Lees de recensie van Kila van der Starre, inclusief verwijzingen naar Smits’ vele online gedichten.

Killa van der Starre in Ons Erfdeel
Lees meer: www.onserfdeel.be
Bestel: www.onserfdeel.be/nl/publicaties/tijdschriften/ons-erfdeel

 

Een eeuw asiel: de logica is politiek

Ons Erfdeel“Migratie is van alle tijden.” Het zinnetje duikt geregeld op om ons eraan te herinneren dat de mens al eeuwen zijn land of regio verlaat om zich elders te vestigen. Maar wanneer kwamen de oorlogsvluchtelingen in beeld? En sinds wanneer vormen ze een heet politiek hangijzer? Een snelle duik in ons collectieve geheugen maakt duidelijk dat het vluchtelingenbeleid altijd al verbonden was met politieke keuzes.

Tine Danckaers in Ons Erfdeel

Lees meer
Bestel: www.onserfdeel.be

Belgische vluchtelingen op de grote markt van Bergen op Zoom na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914.

 

Papier of digitaal? De toekomst van de krant

Ons Erfdeel NIEUWSBERICHTElk papieren medium kent de kwestie: papier of digitaal? Of beide? En hoe kun je die dan op een inhoudelijk consistente manier combineren? Tom Cochez, van Apache, spitst deze vragen toe op de krantensector. Welke gevolgen heeft de digitale revolutie op ons medialandschap en op het soort journalistiek dat we voorgeschoteld krijgen? En is er in dat verhaal een rol weggelegd voor de overheid?

Tom Cochez in Ons Erfdeel

Lees hier ‘Papier of digitaal? De toekomst van de krant’
Bestel: www.onserfdeel.be

Zieke zinnen zullen zegevieren | Ons Erfdeel

Zieke zinnen zullen zegevierenRappers hebben een tien voor taal. Ze lenen, vertalen en maken woorden, ze jongleren met woordbetekenissen. In dit ‘gruwelijke’ artikel toont lexicograaf Vivien Waszink aan hoe nederhoppers met hun ‘lauwe lines’ en ‘zieke zinnen’ onze taal voortdurend vernieuwen.

Lees het artikel op de website van Ons Erfdeel

%d bloggers liken dit: