Folio

De Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften werken samen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en Literatuur Vlaanderen.

Tag: rekto:verso

‘Flanders, State of the Art’: handel ernaar

rekto verso 2En als we in de grote cultuursubsidieslag nu eens gewoon puur strategisch zouden denken, in plaats van te redetwisten over de kunstenorganisaties die op de wip zitten? Vlaanderen is ‘State of the Art’. Omdat kunst & cultuur de eerste pijler van onze (internationale) reputatie zijn gebleken. Dan moeten Sven Gatz en de Vlaamse Regering toch niet lang nadenken over hun eindbeslissing?

Tom Kestens | in rekto:verso

Lees meer – Bestel

Sven Gatz gaat nadenken over een ‘code of conduct’ inzake kunstenaarsvergoedingen

67_lauwaert_5. Gemiddeld jaarinkomen VL vs. NLVandaag stelde Vlaams Parlementslid Yamila Idrissi (sp.a) in de Commissie Cultuur de penibele financiële situatie van kunstenaars in Vlaanderen en Brussel aan de kaak. Uit recent onderzoek van rekto:verso kwam een zeer precair beeld van de kunstenaar naar voren. De helft van hen bleek minder dan € 10.000 per jaar te verdienen – € 833 per maand – wat ver onder het minimuminkomen ligt.

‘Dit zijn schrijnende toestanden,’ stelt Idrissi, ‘zeker als je weet dat de toestand in de afgelopen vijf jaar nog is verslechterd. De voornaamste oorzaak is volgens het onderzoek dat de vergoedingen in het kunstenbedrijf teruglopen, of vaak zelfs helemaal ontbreken. Twee derde van de kunstenaars geeft aan zelden tot nooit een fee te ontvangen. Het blijkt bovendien moeilijk om hier als kunstenaar over te onderhandelen, omdat de cultuursector hier onvoldoende op is ingesteld.’

Idrissi gelooft dat een code of conduct nodig is, waarbij een toetssteen wordt ontwikkeld die realistische vergoedingen mogelijk maakt. ‘Zo’n code of conduct moet in de eerste instantie worden opgesteld door de cultuursector.’

Yamila Idrissi is verheugd dat Sven Gatz oren heeft naar dit voorstel en de culturele sector gaat opdragen om een code of conduct op te stellen.

Lees online het onderzoek van rekto:verso: ‘Beeldende kunstenaars: klem tussen twee banen’ op www.rektoverso.be.

Artiesten en syndicalisten aller landen…

rekto versoZet een theatermaker, een vakbondsleider en een activiste bijeen, en over één zaak zijn ze het snel eens: verzet moet én kan, vandaag meer dan ooit. Maar hoe? De frak van de vakbond zit te strak, vinden Pieter De Buysser en Rachida Aziz. Wij kijken wel breder dan arbeid alleen, verdedigt Rudy De Leeuw. Maar wat kan er samen? Een onuitgegeven dialoog over betaal-stakingen, clowns op straat en Luc Tuymans op 1 mei. ‘Er is nu een momentum dat we moeten pakken, let’s go!’

Door Wouter Hillaert in rekto:verso
Foto: AMSAB-ISG

Lees meer: www.rektoverso.be
Bestel: www.rektoverso.be/info/verdeelpunten

Wist je dat…?

VraagtekenHoe goed ken je de culturele magazines van Folio?

Wist je dat…
Kluger Hans het jongste literaire tijdschrift van Vlaanderen is?
rekto:verso in 2013 als eerste tijdschrift een Vlaamse Cultuurprijs ontving, uit handen van minister Schauvliege?
A+ ook een eigen culturele programmatie heeft onder de noemer ‘A+ Architecture in Belgium’?

%d bloggers liken dit: