Folio

De Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften werken samen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en Literatuur Vlaanderen.

Tag: Sven Gatz

Verlies verkopen als winst

Minister Sven Gatz berooft de kunstensector van zuurstof en slagkracht

De recente subsidieronde van cultuurminister Sven Gatz (Open VLD) liet een heleboel organisaties in de kou staan. Een positieve beoordeling bleek geen garantie op structurele overheidssteun. Enkele tientallen organisaties met een goed rapport werden zonder pardon op droog zaad gezet. Maar ook organisaties die er volgens de minister stevig op vooruitgaan, hebben weinig reden tot juichen. Vrijwel niemand kreeg het bedrag dat geadviseerd werd door de beoordelingscommissies. Veel spelers die al op hun tandvlees zaten, krijgen het nu nog moeilijker om hun toekomstplannen waar te maken. Zeven organisaties verheffen hun stem: Platform-K, rekto:verso, Tristero, Hiros, Ensemble Leporello, Toneelhuis en Voetvolk.

Beeld © Nina Vandeweghe

Eva Decaesstecker, Filip Tielens en Mats Van Herreweghe in Etcetera

Lees meer: www.e-tcetera.be/verlies-verkopen-als-winst
Bestel: www.e-tcetera.be/magazine

etcetera-c-copy

Sven Gatz gaat nadenken over een ‘code of conduct’ inzake kunstenaarsvergoedingen

67_lauwaert_5. Gemiddeld jaarinkomen VL vs. NLVandaag stelde Vlaams Parlementslid Yamila Idrissi (sp.a) in de Commissie Cultuur de penibele financiële situatie van kunstenaars in Vlaanderen en Brussel aan de kaak. Uit recent onderzoek van rekto:verso kwam een zeer precair beeld van de kunstenaar naar voren. De helft van hen bleek minder dan € 10.000 per jaar te verdienen – € 833 per maand – wat ver onder het minimuminkomen ligt.

‘Dit zijn schrijnende toestanden,’ stelt Idrissi, ‘zeker als je weet dat de toestand in de afgelopen vijf jaar nog is verslechterd. De voornaamste oorzaak is volgens het onderzoek dat de vergoedingen in het kunstenbedrijf teruglopen, of vaak zelfs helemaal ontbreken. Twee derde van de kunstenaars geeft aan zelden tot nooit een fee te ontvangen. Het blijkt bovendien moeilijk om hier als kunstenaar over te onderhandelen, omdat de cultuursector hier onvoldoende op is ingesteld.’

Idrissi gelooft dat een code of conduct nodig is, waarbij een toetssteen wordt ontwikkeld die realistische vergoedingen mogelijk maakt. ‘Zo’n code of conduct moet in de eerste instantie worden opgesteld door de cultuursector.’

Yamila Idrissi is verheugd dat Sven Gatz oren heeft naar dit voorstel en de culturele sector gaat opdragen om een code of conduct op te stellen.

Lees online het onderzoek van rekto:verso: ‘Beeldende kunstenaars: klem tussen twee banen’ op www.rektoverso.be.

Verslag lancering Folio met cultuurministerdebat

debat cultuurministers FolioFolio hield zichzelf op vrijdag 19 december 2014 boven de doopvont in een volle Ter Arken-zaal in de Brusselse BOZAR. Dat gebeurde met een debat tussen drie cultuurministers: Luc Martens (1995-1999), Bert Anciaux (1999-2002, 2004-2009) en Sven Gatz (2014-…) – Karel Poma (1981-1985) moest te elfder ure afzeggen wegens ziekte. Werner Trio van VRT-radiozender Klara leidde het gesprek in goede banen.
Pieter Coupé (Ons Erfdeel) schreef een impressie van het levendige gesprek. Je kan dat via deze link lezen. En in ons memorandum vind je de voorstellen die Folio heeft voor het beleid. Hieronder vind je enkele foto’s van de avond in BOZAR, een uitgebreidere fotoreportage kan je op onze Facebookpagina bekijken.

Luc Martens

Luc Martens: ‘Het ging er vroeger expliciet om om kunstenaars weg van de commercie te houden, te vermijden dat ze afhankelijk werden van broodheren die hen voor hun eigen belang zouden inschakelen.’

Bert Anciaux

Bert Anciaux: ‘Het beleid is er nog altijd niet in geslaagd om een democratisering door te voeren in kunst en cultuur, terwijl dat overal elders wel al is gebeurd.’

Sven Gatz

Sven Gatz: ‘Het sociaal-cultureel werk heeft, ook al was het verzuild, veel mensen geëmancipeerd. Nu is er volgens mij een nieuwe groep die nog geen aansluiting vindt met de cultuur.’

voorstelling Folio lancering en debat Folio debat cultuurministers

%d bloggers liken dit: