Folio

De Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften werken samen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en Literatuur Vlaanderen.

Tag: Tijd-Schrift

Religieuze en caritatieve stichtingen bij de laatmiddeleeuwse parochiale armendissen

Wie de armenzorg in de late middeleeuwen in onze contreien onderzoekt, kan niet rond de armendissen heen. Deze instellingen organiseerden uitdelingen voor de parochiale armen en vormden zo een belangrijke pijler van de armenzorg. Hun kapitaal haalden ze grotendeels uit stichtingen.  In dit artikel wil Hannelore Franck aantonen wat de mogelijkheden zijn van onderzoek naar stichtingen bij de armentafels.

Hannelore Franck | in Tijd-Schrift
Lees meer – Bestel

Etensresten uit een beerput

tijd-schriftHet lokt meestal wat gegniffel uit, als je als archeoloog vertelt dat je een dag hebt doorgebracht in een middeleeuwse beerput. De associatie met uitwerpselen, stank en andere onaangenaamheden doet op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. Nochtans is het archeologisch beerputonderzoek als wetenschappelijke onderneming minstens zo interessant en eerbiedwaardig als het doorzoeken van archieven en boeken.

Anton Ervynck | in Tijd-Schrift
Lees meer – Bestel

 

Brussel in vuur en vlam

Brussel is – net zoals vele andere steden in de Lage Landen – meermaals door het vuur getroffen. Onoplettend of ongeoorloofd gebruik van kaarsen of toortsen, occasionele blikseminslagen en doelbewuste brandstichting hebben geleid tot het afbranden van individuele gebouwen, bouwblokken of zelfs volledige buurten en steden. Dit artikel volgt een aantal bewaarde sporen en getuigenissen over stadsbranden in laatmiddeleeuws en vroegmodern Brussel en enkele andere steden.

Bram Vannieuwenhuyze in Tijd-Schrift

Lees meer: www.tijd-schrift.be/?page_id=783
Bestel: www.tijd-schrift.be/?p=88

heemkunde-vl

Vorstelijk onthaald

heemkunde vlaanderen

Blijde Intredes waren in het ancien régime essentiële politieke rituelen.  Het waren rituelen omdat dit gebeurde via een script van vastgelegde handelingen: de vorst legde een vaste route af door de stad waarbij betekenisvolle plaatsen werden aangedaan. Op een publieke plaats legden vorst en onderdanen de wederzijdse eed af. Anne-Laure Van Bruaene besteedt in haar bijdrage aan Tijd-Schrift aandacht aan de geschiedenis van de Blijde Intredes in de lange periode van de vijftiende tot en met de achttiende eeuw.

Anne-Laure Van Bruaene in: Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen

Lees meer: www.tijd-schrift.be/?page_id=744
Bestel: www.tijd-schrift.be/?p=88

Miraculeuze lichamen

Tijd-Schrift - kopieWonderbaarlijke genezingen doen vandaag misschien de wenkbrauwen fronsen. In de zeventiende-eeuwse Zuidelijke Nederlanden daarentegen werd elk mirakel ernstig genomen en aan een grondig onderzoek onderworpen. Ex-patiënten, getuigen, artsen en geestelijken, allemaal leverden ze hun versie van de feiten. Centraal in die verhalen stond het miraculeuze lichaam. Op basis van grotendeels onontgonnen dossiers ontrafelt Frederik Van den Abeele de verschillende betekenissen van dit miraculeuze lichaam en de onderliggende machtsverhoudingen.

Frederik Van den Abeele in: Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen 

Lees meer: www.tijd-schrift.be/?page_id=713

Bestel: www.tijd-schrift.be

Wat erfenissen uit het verleden kunnen leren…

Tijd-SchriftIn 1901 verschenen de erven van Louis Buysse voor de registratieontvanger van Deinze met de aangifte van de nalatenschap van hun overleden vader. Dergelijke erfenisaangifte biedt een unieke inkijk in de inboedel van één familie, zoals de Buysses, maar heeft nog veel meer mogelijkheden. Pieter De Reu illustreert hoe de aangifte van nalatenschap een onovertroffen historische bron is voor de studie van historische vermogens in de moderne tijden.

Door Pieter De Reu in: Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen.

Lees het volledige artikel online.

Bestel: www.tijd-schrift.be

%d bloggers liken dit: