Tag: Willem Kloosfonds

Alles is veel voor wie niet veel verwacht

100 jaar Willem Kloosfonds 1919-2019

— Marsha Keja in Zacht Lawijd, literair-historisch tijdschrift 2019 nr.3

Het Willem Kloosfonds ondersteunt al honderd jaar de Nederlandse literatuur: schrijvers, hun ‘nagelaten betrekkingen’ en zo mogelijk ook literaire organisaties. Marsha Keja geeft in ‘Alles is veel voor wie niet veel verwacht’ een beeld van de afgelopen honderd jaar: van het interbellum, de Tweede Wereldoorlog, de jaren van wederopbouw, de activistische jaren zestig, de jaren van welvaart gevolgd door bezuinigingen en de technische ontwikkelingen uitmondend in de digitalisering. En natuurlijk van honderd jaar literatuur, verpersoonlijkt in de schrijvers van de verschillende stromingen die na elkaar opduiken, van al lang vergeten schrijvers tot nog steeds bekende.

>> Lees dit essay.

Ontdek meer over Zacht Lawijd.