Forum+

FORUM+ is het peer-reviewed tijdschrift voor onderzoek en kunsten in de Lage Landen.

FORUM+ brengt de recentste tendensen in het onderzoek in de kunsten in kaart, dat een steeds belangrijkere rol speelt in het hoger kunstenonderwijs en aan de universiteiten in Vlaanderen en Nederland. FORUM+ wil de dialoog stimuleren tussen onderzoek in de kunsten, kritische reflectie en de maatschappelijke context waarin zij tot stand komen. Het tijdschrift biedt op deze manier een platform voor creatieve benaderingen van en kritische reflectie over de wereld waarin we leven. De kunsten worden bewust in brede zin gedefinieerd: muziek, drama, dans, beeldende kunst. Het interdisciplinaire profiel van FORUM+ biedt ruimte voor discipline-gebonden vraagstukken, maar laat ook toe kruisverbanden en verschillen bloot te leggen. De titel reflecteert die intentie: het tijdschrift wil een forum zijn voor de uitwisseling van ideeën, met een plus.

FORUM+ verschijnt drie keer per jaar (lente, zomer, herfst). Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 30 (€ 25 voor studenten, € 60 voor instellingen). Nieuwe leden ontvangen een gratis exemplaar van het boek When Fact is Fiction.

Website: https://www.forum-online.be

Contact: art&research@ap.be