Kluger Hans

kluger hans logoliterair booreiland voor opkomende auteurs

Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar. Daarnaast publiceren we ook literair werk online en organiseren we evenementen onder de naam Literaire Schurft. Vanaf 2017 organiseren we jaarlijks een Literair Reservaat waar schrijvers, lezers, kunstenaars en critici samengebracht worden.

In het tijdschrift publiceren we nieuwe verhalen, poëzie en essays, theaterteksten en monologen met als focus bijdragen van opkomend en onbekend talent. Het tijdschrift probeert een vrijplaats te zijn voor kritisch denken en koestert meerstemmigheid. In de functie als boorplatform zoeken we teksten die de verbeelding prikkelen, de verwarring stimuleren en de verwondering bevorderen.

Onze nummers vertrekken vanuit thema’s die zowel een startpunt als een vrijgeleide bieden. Het papieren blad bevat naast een thematische invalshoek altijd vrije bijdragen. Als literair tijdschrift kenmerkt Kluger Hans zich door zijn keuze voor maatschappelijke betrokkenheid en artistieke vorm en inhoud. We bieden de nieuwsgierige lezer een blik op literatuur ver van de gevestigde namen, omdat we ervan overtuigd zijn dat er in de marge de interessantste dingen gebeuren.

Een los nummer kost €14. Gewoon lidmaatschap €25, studentenlidmaatschap €17,50 en steunend lidmaatschap €100.

Contact: info@klugerhans.net

Website: www.klugerhans.net