Kunsttijdschrift Vlaanderen

kunsttsKunsttijdschrift Vlaanderen is een tweemaandelijks interdisciplinair cultuurtijdschrift waarin alle cultureel-artistieke sectoren aan bod kunnen komen: beeldende kunsten en literatuur, muziek en film, theater en architectuur, mode en erfgoed, fotografie en dans … Vooral de kruisbestuivingen tussen kunstdisciplines worden onder de aandacht gebracht. Het tijdschrift biedt boeiende themanummers, aangevuld met vaste rubrieken over actuele onderwerpen uit de wereld van kunst en cultuur, Nederlandstalige en vertaalde poëzie en een selectie van boek- en cd-besprekingen.

Kunsttijdschrift Vlaanderen verzorgt voor een breed publiek een wetenschappelijk onderbouwde kijk op de actuele ontwikkelingen, nieuwe tendensen en kwetsbare niches in het kunst- en cultuurlandschap in binnen- en buitenland. Ook traditionele thema’s worden niet geschuwd, tenminste als ze actueel relevant zijn of vanuit een vernieuwende hoek belicht kunnen worden.

Een jaargang van Kunsttijdschrift Vlaanderen bestaat uit vijf geïllustreerde themanummers. In ieder nummer wordt ingegaan op één specifiek facet uit de wereld van kunst en cultuur. Een tweede luik bevat vaste rubrieken zoals Kunstarena, Poëtisch bericht, Kunstenaar te gast, Transit (met anderstalige gedichten in Nederlandse vertaling), Bibliotheek en een Uitsmijter. Een complete jaargang beslaat minimum 300 bladzijden.

Wist je dat Kunsttijdschrift Vlaanderen

  • een kritische bijdrage wil leveren door blinde vlekken in het cultuurlandschap en -beleid aan te stippen, en de sterktes en zwaktes van evoluties in de kunstscène te analyseren? Er is ruimte voor diverse opinies en de lezer wordt uitgenodigd de eigen esthetische visie aan te scherpen.
  • in het bijzonder oog heeft voor de kunstscène in eigen land en ruimte geeft aan ontluikend talent en kunstenaars uit onze contreien? Het doet dat in de vaste rubrieken zoals Te Gast en Poëtisch bericht, maar vooral in een jaarlijks creatief projectnummer dat carte blanche geeft aan een of meer kunstenaars.
  • aandacht besteedt aan de relatie tussen kunst en cultuur enerzijds en filosofie, spiritualiteit en religie anderzijds? Levensbeschouwing en interculturaliteit zijn niet taboe.

Een los nummer kost € 10, een jaarabonnement € 32. Meer bestelinfo vind je op onze website.

Contact: kunsttijdschriftvlaanderen@skynet.be

Website: www.kunsttijdschriftvlaanderen.be

Facebook: www.facebook.com/kunsttijdschriftvlaanderen