Passage

passage1Het tijdschrift Passage brengt nieuwe perspectieven op de Europese literatuur (poëzie, proza, essay). Het houdt een vinger aan de pols van de Europese letterkundige en literair-historische wereld en zijn ontwikkelingen.

Wist je dat Passage…

  • een uitgave is van Garant-Uitgevers?
  • onder de vorm van themanummers verschijnt?
  •  volop aandacht besteedt aan maatschappelijke en geografische aspecten die interessante invalshoeken opleveren om literaire werken en hun auteurs te beschrijven?

Passage verschijnt 4 keer per jaar. Een jaargang loopt van oktober tot september. Een los nummer kost € 14, een abonnement kost € 36. Een studentenabonnement kost € 28.

Een abonnement kan aangevraagd worden per mail (uitgeverij@garant.be of info@garant-uitgevers.be) of via de website www.tijdschriftpassage.eu.

Contact: svdbossche@hotmail.be