Spiegel der Letteren

Spiegel der Letterentijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en literatuurwetenschap

Spiegel der Letteren is een onmisbaar tijdschrift voor iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse literatuur en in de wetenschappelijke literatuurbenadering. Het tijdschrift biedt ruimte voor de nieuwste inzichten op gebieden zoals de Middelnederlandse ridderepiek, relaties tussen vroegmoderne literatuur en andere kunsten, het poëzie-onderzoek, de postmoderne roman en de literaire kritiek op het internet. Alle periodes en genres van de Nederlandse literatuur komen aan bod. Zowel traditionele als actuele methodes worden in Spiegel der Letteren gebruikt om (de Nederlandse) literatuur te bestuderen.

Wist je dat Spiegel der Letteren

  • aan alle studies over Nederlandse literatuur een grondige recensie wijdt?
  • gemaakt wordt door letterkundigen uit binnen- en buitenland?
  • online raadpleegbaar is via de website van Uitgeverij Peeters?

Spiegel der Letteren verschijnt vier maal per jaar bij Uitgeverij Peeters en biedt meer dan 450 pagina’s per jaargang. Abonnementen kosten € 40 voor particulieren/instellingen en € 20 voor studenten. Wie zich wil abonneren, mailt naar order@peeters-leuven.be.

Contact: lars.bernaerts@ugent.be

Website: www.spiegelderletteren.be