Streven

19cultureel maatschappelijk maandblad

Streven staat voor kritische reflectie op ontwikkelingen in diverse gebieden. In een heldere taal komen filosofie en religie, politiek en maatschappij, literatuur en kunst, film en theater ter sprake. Elke maand een honderdtal bladzijden stevige lectuur van de hand van deskundige auteurs uit binnen- en buitenland. Streven biedt een niet-vereenvoudigde kijk op de complexe thema’s die onze wereld bezighouden. “Streven begint waar kranten en tijdschriften eindigen. Je begint erin zodra je beseft dat er meer is. Streven is een reisgenoot voor wie wil denken, zoeken en begrijpen.” (Harold Polis)

Wist je dat Streven

  • ook abonnees heeft in Japan, Zuid-Afrika en California?
  • eind 2014 al 78.672 bladzijden had gepubliceerd?
  • elk jaar een essaywedstrijd houdt voor jonge auteurs?

Streven verschijnt maandelijks, behalve in augustus. Elk nummer telt 96 bladzijden.

Abonneer je hier.

Contact: streventijdschrift@gmail.com

Website: www.streventijdschrift.be