Streven

streven KaftSepOkt2018cultureel maatschappelijk tijdschrift

Streven staat voor kritische reflectie op ontwikkelingen in diverse gebieden. In een heldere taal komen filosofie en religie, politiek en maatschappij, literatuur en kunst, film en theater ter sprake. Elke twee maanden ruim honderd bladzijden stevige lectuur van de hand van deskundige auteurs uit binnen- en buitenland. Streven biedt een niet-vereenvoudigde kijk op de complexe thema’s die onze wereld bezighouden. “Streven begint waar kranten en tijdschriften eindigen. Je begint erin zodra je beseft dat er meer is. Streven is een reisgenoot voor wie wil denken, zoeken en begrijpen.” (Harold Polis)

Wist je dat Streven

  • ook abonnees heeft in Japan, Zuid-Afrika en Californië?
  • eind 2018 al 82.512 bladzijden had gepubliceerd?

Streven verschijnt tweemaandelijks. Elk nummer telt 112 bladzijden.

Abonneer je hier.

Contact: streventijdschrift@gmail.com

Website: www.streventijdschrift.be