Zacht Lawijd

ZL Opmaak-1_Pagina-1

literair-historisch tijdschrift

Literatuur en literatuurgeschiedenis horen samen: literatuurgeschiedenis is het geheugen van de literatuur. Zacht Lawijd wil dat geheugen levend houden voor een hedendaags breed geïnteresseerd publiek. Het tijdschrift besteedt aandacht aan de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur in Vlaanderen en Nederland. Naast uitgewerkte artikelen bevat het rubrieken waarin korte, documentaire beschouwingen bij allerlei archivalia (foto’s, handschriften, drukproeven en dergelijke) worden gepresenteerd. Niet alleen bekende auteurs en hun werk komen daarbij aan bod, maar ook vergeten schrijvers krijgen opnieuw aandacht. Daarbij komen ook de maatschappelijke context en het brede culturele leven aan bod. Wij proberen een gevarieerd en ruim aanbod aan goedgeschreven en toegankelijke bijdragen te brengen, met veel zorg voor het illustratiemateriaal.

Wist je dat Zacht Lawijd 

Zacht Lawijd verschijnt 4 keer per jaar.

Abonneren kan via Garant Uitgevers. Meer info vind je op onze website.

Contact: geertswaenepoel@hotmail.com

Website: www.zachtlawijd.be